Det er tillatt å skyte på baneanlegget til følgende tider:
____________________________________________________
 
Hele året
 
Tirsdager og torsdager         kl. 12 - 20
Onsdager                            kl. 16 - 20
Lørdager                             kl. 12 - 16
 
_____________________________________________________
 
 
Det er IKKE tillatt å løsne skudd på baneanlegget til følgende tider:
 
Fra og med lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
Fra og med pinseaften til og med annen pinsedag
Fra og med 21. desember til og med 2. januar
På bevegelige helligdager
I fellesferien (uke 28, 29 og 30)